Workshops februari/maart

In februari en maart worden 4 workshops gehouden, waarin telkens een ander thema wordt besproken. De 4 thema's zijn 'tourism & culture', 'quality of life & public space', 'commerce, retail & offices' en 'mobility'.

Een gedetailleerd overzicht van de workshops vindt u hier: Workshops

De stuurgroep van PLAN B zal elke workshop zorgvuldig voorbereiden de week voordien en verslag uitbrengen de week nadien. Die voorbereiding en het verslag worden tijdig doorgestuurd naar de deelnemers. We vragen de deelnemers ook een zo groot mogelijke betrokkenheid bij de 4 workshops. Daarnaast hecht PLAN B veel waarde aan de visualisering van dit ontwerpend traject. Er wordt niet alleen toegewerkt naar een kaart van Brussel, maar op elke workshop is ook een kunstenaar/artiest (grafisch, video, design...) aanwezig die op zijn/haar manier een visueel verslag zal maken van de workshop of een concreet idee zal uitwerken. 

Vanaf April/ A partir d'Avril

PLAN B is een plan, maar ook een traject. Het plan zal vanaf april (na de workshops) met verschillende groepen Brusselaars (jongeren, scholen, handelaars,...) worden afgetoetst en bediscussieerd. Team PLAN B wil beleidsmakers overtuigen dat er alternatieven voor ‘PLAN A’ mogelijk zijn.

PLAN B c’est une carte mais c’est aussi un processus de travail. A partir du mois d’avril, notre carte sera soumise à divers groupes de résidents (groupes de jeunes, écoles, commerçants…) puis discutée avec eux. Nous, habitants et usagers de Bruxelles, voulons convaincre les responsables politiques que des alternatives au ‘PLAN A’ existent.