PLAN B-XL?

Hoe zal de Brusselse Vijfhoek evolueren? Hoe wíllen we dat het stadscentrum er binnen er binnen enkele jaren uitziet? Welke krachten spelen er in het debat? Hoe kunnen we op een constructieve en positieve manier een bijdrage leveren aan dit debat?

Met deze vragen begon een klein groepje Brusselaars in 2016 aan de organisatie van enkele thematische workshops, waarop ze telkens een 20-tal mensen uit allerlei sectoren uitnodigden. We zouden samen nadenken over een “een plan voor de Vijfhoek (met voetgangerszone)”, een PLAN B-XL. De focus lag op concrete en realiseerbare voorstellen, maar ook dromen was toegestaan. Zowaar geen gemakkelijke oefening, zo bleek.

Bovenop de ingrijpende veranderingen die gepaard gaan met de aanleg van de voetgangerszone, kwamen ook nog eens de aanslagen, de lockdown en de sluiting van enkele tunnels op de Kleine Ring. Iedereen heeft een mening over het centrum, en die meningen zijn vaak heel uiteenlopend, ook bij de mensen die we uitnodigden. En dat is maar goed ook. In een serene sfeer ideeën uitwisselen en bedenken voor onze stad, dat is wat ons bindt.

Zie zeker: PLAN B-XL HISTOIRES

PLAN B-XL?

Comment évoluera le Pentagone ? Quelle image voulons nous du centre-ville dans quelques années ? Quelles forces influencent le débat ? Comment pouvons nous contribuer à ce débat de façon constructive et positive ?

Ces questions ont mené un groupe de Bruxellois fin 2015 à organiser quelques ateliers thématiques auxquels étaient invités à chaque fois une vingtaine de personnes de différents horizons. Nous avons réfléchi à un plan pour le Pentagone (et le piétonnier), un Plan B-XL. Nous nous sommes concentrés sur des suggestions concrètes et réalisables sans exclure les rêveries. L’exercice ne s’est avéré pas si facile.

Outre les changements substantiels dus à l’aménagement du piétonnier, la ville a subi des attentats, un lockdown et la fermeture de certains tunnels de la petite ceinture. Tout le monde a son avis sur le centre-ville et ces avis peuvent diverger fortement. C’était également le cas pour nos invités et c’était bien. Echanger des idées et imaginer notre ville dans une ambiance sereine, c’est ce qui nous lie.

À voir absolutement: PLAN B-XL HISTOIRES

 

About

A propos de Plan B-XL: wat is dat? 

Learn More →

STAY INFORMED

Feel like joining? Want to get involved? Take action?

Find Out How →